Bảng giá 1xu = 1.000 đ

# Website Hỗ trợ Định dạng Giá
shuttertock Image FullSize JPG/EPS 3 xu
shutterstock HD Full HD mov/mp4 120 xu
shutterstock 4K 4K mov/mp4 200 xu
Stock Adobe FullSize JPG/AI 4 xu
Motion Array All Type All file 2 xu
Elements Envato All Type All file 1 xu
Freepik All Type All file 1 xu
Lovepik Image All Type All file 1 xu
Pikbest All Type All file 1 xu
PNGtree All Type All file 1 xu
Lovepik Video All Type mov/mp4/avi 1 xu
StoryBlocks All Type All file 2 xu